"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

Feon'ny Filazantsara

Niorina tamin'ny taona 2000

Masoivohon'ny Lutheran Hour Ministries* eto Madagasikara

*LHM : departemanta iray ao amin'ny International Lutheran Laymen's League (na Fikambanana iraisam-pirenena Ivondronan'ny Lehilahy Laika Loterana) St Louis, Missouru ETAZONIA.
Manana masoivoho any amin'ny firenena miisa 37 maneran-tany ny LHM.

Sampan'asa iray mikendry ny hanambara ny hafatry ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra, mba ho 'tratry' ny antson'ny Filazantsara ny tsirairay, sy 'hamaly' izany, ary hiroso amin'ny lalindalina kokoa ka ho tonga 'olom-piangonana resy lahatra' sy ho 'tafatoetra' amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy.

Raha te halala bebe kokoa momba ny tantarany ianao dia tsindrio NY TANTARANY

Action Ajouter

Image
Titre(Fr)
Titre(Mg)
Date
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

:
Found your site today and I liked how good it looked. However I do have a question, could your site handle more traffic? We can drive guaranteed targeted visitors to your site based multiple factors.
:
:
Found your site today and I liked how good it looked. However I do have a question, could your site handle more traffic? We can drive guaranteed targeted visitors to your site based multiple factors.
“Henoy ny feony” (Aprily 2017)
Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo

Ao anatin’ny fankalazana ny Pasaka ny volana Aprily 2017 sy ny jobily faha 500 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny lohah

Tohin’ny Fampiofanana (Aprily 2017)
“Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana”

Taorian’ny Fampiofanana “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” izay notanterahin’ny Feon’ny Filazantsara tany amin’ny FLM Ambalav

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (Aprily 2017)
Seminera Fampiofanana “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana”

Ho tohin’ny fangatahan’i Pastora Andrianarivonirina Dieu Donné, Mpitondra Fileovana Ambalavao Tsienimparihy (SPAf) ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana mikasika ny “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” ho an’ireo Filohan-tsampana sy departemanta; dia tontosa

“Henoy ny feony” (Martsa 2017)
Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo

Noho ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy sy ny jobily faha 150 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny

Tanjon’ireo mpiasa (Martsa 2017)
Fampiofanana fohy nomen’ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF)

Ho an’ny taom-piasana vaovao 2017/201

FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro (Febroary 2017)
Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)”

Efa nanaomboka ny taona 2005 ny fiaraha-miasa teo amin’ny

Famangiana Fiangonana: Chapelle Militaire Ampahibe (Febroary 2017)
“Fa aina hoan’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Ohabolana 4: 22

Amin’ny maha Chapelle Militaire azy dia maro amin’ireo miaramila sy ny vady aman-janany no mivavaka ao. Atoa R. David (Kolonely misotro ronono) izay manana andraikitra lehibe ao amin’ny Fiangonana dia tena resy lahatra to

Programan’asa fanasoavana (Febroary 2017)
Fonja, Toby FLM Nenilava, Akany Avotra Faradofay

Enga anie isika mba hanana Baiboly sy Fihirana atolotra ireo voafonja maro be ka hahafahan’izy ireo mianatra ny Tenin’Andriamanitra. Ny Lehiben’ny Fonja Faradofay dia anisan’ireo niangavy ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny hanolorana vary ireo voafonja miisa 10

Fandefasana Horonan-tsarimihetsika (Janoary 2017)
Fandefasana Film tamin’ireo ankizy eny Andoharanofotsy

Tao anatin’ny fankalazana ny Krismasy sy ho fitoriana ny Filazantsara tamin’ireo ankizy sahirana eny Andoharanofotsy, toerana

Programan’asa Fanasoavana (2017)
Nonolotra vary ireo ankizy sahirana ao amin’ny Akany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry ny Feon’ny Filazantsara (FF)

Tsara ny mampahatsiahy fa anisan’ireo mpiara-miasa tamin’ny (FF) ny Akany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (Janoary 2017)
Miha mivelatra hatrany ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Synodam-Paritany hafa

Ny fikendren’ny FF dia ny hanitatra hatrany ny fiaraha-miasany amin’ireo Synodam-Paritany ao anatin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa dia tanteraka soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana antsoina hoe “Fampitaovana ny ol

Horonan-tsarimihetsika (2017)
FLM Soalandy

Mitombo hatrany ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Mitohy noho izany ny fandefasana horonan-tsarimihetsik

FLM Tanjombato Fiadanana Ararata (2017)
Fampahafantarana ireo nandray anjara tamin’ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Ho tohin’ny fampiofanana nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara (FF), niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato ny 10-11 Novambra

Horonan-tsarimihetsika ho fankalazana ny Krismasy 2016
Sampana Lehilahy Kristiana, FJKM Sabotsy Namehana

Ho fanombohana ny fankalazana ny Krismasy, ny Sampana Lehilahy kristiana (SLK) ao amin’ny FJKM Sabotsy Namehana dia nangataka fia

FLM Toby Soatanana Ilafy (Desambra 2016)
“Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo” Lioka 12: 35

Mankalaza ny Advento isika izao alohan’ny Krismasy izao, izay manambara ny tokony hiomanantsika ka hananantsika fahavononana mandrakariva amin’ny fihavian’ny Tompo. Tsapa anefa fa toa miha mat

Alahadin’ny Zanaka am-pielezana FJKM Ambohibary Zoara "SPAA 12" (Desambra 2016)
Ho tahiana izay ankohonana manana an’i Jehovah ho Andriamaniny

Isaky ny Alahady faha-telon’ny volana no Alahadin’ny zanaka ampielezan’ ny FJKM Ambohibary Zoara izay iandraiketan’Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina. Ao a

Horonan-tsarimihetsika (Novambra 2016)
Jesosy Kristy no Tompo

Faritra tena saro-dàlana ny mankany Ambohitompoina, tànana iray, sahabo ho eo amin’ny 100 Km mianatsimo miala an’Antananarivo. Ny Pastora Rado Lalaina Henintsoa Andrianomenjanahary no notendren’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM) hitondra ny Fileovana Ambohitompoina. Miroso tanteraka amin’ny fanamafisana ny fampielezana ny Filazantsara any amin’io faritra io ny tenany sy ny Fiangonana ankehitriny satria mita

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (Novambra 2016)
Miitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)

Totonsa soamantsara ny 10 -11 Novambra 2016 lasa teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato, Fileovana Anosibe (SPAnta). Fiangon

Programan’asa Fanasoavana (Oktobra 2016)
Mitohy ny asa iarahana amin’ny FLM

Nahatratra zato mahery ireo zoky olona, ankizy ary Kristiana Tanora Loterana tonga niara-nivavaka sy notolorana lamba firakotra tao amin’ny FLM Ambohimandry Mandrosoa Famonjena, Fitandremana Arivonimamo,

Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo: “Henoy ny feony” (Oktobra 2016)
Miitatra any amin’ny faritra Avaratry ny Nosy

Anisan’ny programa vokarin’ny Feon’ny Filazantsara natao hahatratra olona marobe indrindra ny fandaharana “Henoy ny Feony” izay alefa amin’ny Fampielezam-peo. Tanjon’ny FF noho izany ny hanitatra

Programan’asa Fanasoavana (Oktobra 2016)
Fanolorana fitaovam-pianarana ireo ankizy sahirana tao amin’ny CEG Mananjary

Nandritry ny nanatanterahana ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala, ny 06-07 Oktobra 2016 teo dia nohararaotin’Atoa Andriamanjaka Daniel Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny mpiara-mia

Fandefasana horonan-tsarimihetsika ankalamanjana (Sept 2016)
Samy nahazo ny anjarany ny sarangan’olona rehetra.

Miezaka mitady hatrany ny fomba rehetra hitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ ireo mbola any ivela

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (Sept 2016)
Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Tontosa soa aman-tsara tany amin’ny (FLM) Fitandremana Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra 2016 lasa teo ny Seminera “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny F

Famangiana Fiangonana (Sept 2016)
Mahatoky amin’ny asany ny mino

Ny Kristiana tsirairay dia natao hitory ny Filazantsara amin’ny olona rehetra, miainga ao amin’ny ankohonany izany. Koa dia ilaina ny mitombo am

Fandefasana horonan-tsarimihetsika (Sept 2016)
Mitarika ny olona ho ao amin’ny Fiangonana

Mikendry mandrakariva ny hitarika olona maro ho ao amin’ny Fiangonana ny Feon’ny Filazantsara (FF). Anisan’ny fitaovana mahomby hahatratrana izany

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara : (Sept 2016)
Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Tontosa soa aman-tsara ny 15, 16 Septambra 2016 teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” voalohany ho an’ny taom-piasana 2016/2017, teny amin’ny FLM Ankazobe Finoana, Fileovana Ambatovinaky, SPAnta. Mpiofana 17 avy amin’ny

Fananganana fiaraha-miasa vaovao (Septambra 2016)
Fihaonana amin’ireo raiamandreny ara-panahy

Mitohy hatrany ny fampahafantaran’ ny Feon’ny Filazantsara (FF) ireo sehatr’asa vokariny amin’ireo Fiangonana izay liana amin’izany. Fihaonana mivantana amin’ireo raiamandreny Pastora/Mpitandrina na amin’ny alalan’ny antso amin’ny fin

Fankalazana ny Jobily fa 70 taonan’ny Tobilehibe Farihimena (Aogositra 2016)
“Tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo aho mandrakizay” Mpitsara 2: 16

Mitohy hatrany ny fanatrehan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ireo fotoan-dehiben’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ny 20-26 Aogositra 201

:"Henoy ny feony" (Aogositra 2016)
Fandaharana amin’ny fampielezam-peo

Misaotra an’Andriamanitra fa mahatratra sivy izao ireo onjam-peo miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara manerana ny Nosy. Ny fiaraha-miasa moa dia miompana indrindra amin’ny “Fandaha

Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)
Fanolorana sertifika ho an’ ireo mpianatra valo nahavita ny fianarana

Herin-taona mahery kely no niarahan’ny Fitandremana Antanetilava Kristy Fiainana (SPAA 12) izay iandraiketan’Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa ho fampandrosoana

Fankalazana ny Jobily faha 75 taonan’ny Tobilehibe Ankaramalaza sy ny asan’ny Feon’ny Filazantsara (FF)
«Mitadiava an’i Jehovah dia ho velona ianareo» Amosa 5: 6

Nankalaza ny jobily faha 75 taonany ny Tobilehibe Ankaramalaza nanomboka ny 25 Jolay 2016 – 02 Aogositra 2016 (faritra Atsimo Antsinanan’i Madagasikara, 617 Km miala an’ Antananarivo). Kristiana maro be avy amin’ny lafy valon’ny Nosy sy avy any ampitan-dranomasina no tonga nanatrika izany izay nahatratra hatrany amin’ny 25 000 eo ho eo. Nisy fifaninanana mivoy lakana ho an’ireo olona Jentlisa manodid

:Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Tanjombato, Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)
Fihaonana savaranonando ETS

Mampivelatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana Loterana eto anivon’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) ny Feon’ny filazantsara (FF). Nisy

Famangiana Fiangonana (Jolay 2016)
Mba samy handray ny fanjakan’Andriamanitra ny olona rehetra

Anisan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ramatoa Verotiana Esther izay miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) eny amin’ny FLM Ank

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/ Feon’ny Filazantsara. (Jona 2016)
Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”

Manomboka ny Taom-piasana 2016/2017 ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izao fotoana izao (Jona 2016 - May 2017). Araka ny Programan’asa ho an’ity Taom-piasàna ity moa dia Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”mii

:Taom-piasana vaovao 2016/2017 (Jona 2016)

Araka ny efa voalaza tany aloha dia manomboka ny volana Jona ka hatramin’ny volana May ny taom-piasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF). Noho izany dia eo am-panombohana ny taom-piasana vaovao izao. Nisy noho izany ny fitondrana am-bavaka ny taona vaovao, ire

Faritra faha 3, FLM Toby Fanantenana 67 Ha (May 2016)
«Miasa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny Tenin’Andriamanitra»

Maro ireo Sampana eo anivon’ny Fiangonana no miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny «Cours Biblique par Correspondance», ho fampiorenana sy fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mambra ao aminy. Ho an’ny FLM Toby

FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy (May 2016)
Alahadin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Gideona

Nanomboka ny taona 2015, taorian’ny fivorian’ny Birao sy ny Filankevitry ny Fiangonana, ny FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy izay iandraiketan’Atoa Botofanjely Sammuël, Mpitandrina dia nanapa

Gazety "Akon’ny Feon’ny Filazantsara" (May 2016)
“Hitanao fa niara-niasa tamin’ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin’ny asa” Jakoba 2: 22

Eo amin’ny laharana fa 19 izao ny Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara” izay mivoaka isaky ny efa-bolana. Izy io dia natao hampahafantarana ireo asa vitan’ny Feon’ny Filazantsara sy ire

Fandefasana horonan-tsarimihetsika (Aprily 2016)
Tsara ny Tompo

Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana Martsa dia nisy fanentanana nataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) tany amin’ny FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 11) mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay atolotry ny FF maimaimpoana ho an’ny Fiangonana. Isaorana ny Tompo fa dia nahatratra 65 ireo namaly ny antso ka niroso hianatra ny Ten

Fitsidihan’Atoa Eric Gates Tale Jeneralin’ny Lutheran Hour Ministries Faritra Afrika sy Moyen Orient (Aprily 2016)
Nitondra fampaherezana sy faharisihana ho an’ireo mpiara-miasa ny fihaonana

Noho ny fitondran’Andriamanitra nadritry ny 15 taona nisian’ny FF dia handeha hisotro ronono Atoa Andrianasolo Jaona, Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF), manomboka ny volana

Famangiana Fiangonana sy fanentanana (Martsa 2016)
Mampahalala ny asan’ny Tompo ny Soratra Masina

Maro amin’ireo Fiangonana FJKM izay mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) no nankalaza ny “iray volan’ny Diakona” ny volana Martsa 2016. Ny Diakona izay isan’ireo heverina fa mandray anjara feno amin’ny Fampandrosoana ny Fiangonana sy ny ambaindain

Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara (FF) (Martsa 2016)
Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana May 2015 dia efa nahazo ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” ny Fileovana Ambalavao Tsienimparihy izay iandraiketan’i Pastora Randrianarivonirina Dieu Donné. Fiangonana miisa dimy avy amin’ny Fitandremana Ambalavao moa no nandray anjara tamin’izany. Ho an’ny taona 2016, araka ny fangatahan’ireo raiamandreny Pastora dia Fitand

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Isaorana an’Andriamanitra lehibe fa dia tontosa soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha efatra, ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016), teny amin’ny FLM Toby Makedonia Ambatolampy, Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAm), ny 25 sy 26 Febroary 2016.

Famangiana Fiangonana
“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy…..” Apokalypsy 3: 10

Taorian’ny fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2016 dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo maniry ny hanamafisana hatrany ny fanentanana entin’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo Kristiana ao

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo: « Henoy ny Feony »
Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara?

Ny lohahevitra hoe: “Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara” no horesahana amin’ny fandaharana “Henoy ny feony” mandritra ity volana Janoary izay fiatombohan’ny taona 2016 ity. Mifanandrify indrindra amin’ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara (FF) io lohahevitra io ka nandray anjara mivantana tamin’ny famelabelarana ny Talen’ny FF, Atoa Andrianasolo Jaona sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny FF moa dia tsy fi

:Fifaninanana krismasy 2015
“Ny fihavian’I Kristy”

Toy ny tamin’ny taon-dasa, ho fankalazàna ny krismasy 2015 dia nanatanteraka “Fifaninanana Krismasy” ny Feon’ny Filazantsara nandritry ny volana Desambra. Tao anatin’ilay fandaharana “Henoy ny feony” izay vokariny sy alefany isan-kerinandro amin’ny fampielezam-peo valo manerana ny Nosy no nanatanterahana izany, dia Antananarivo: Radio RTF 91.2 FM, Radio ACEEM 103.4 FM; Antsirabe: Radio RFM 92 FM; Toamasina: Radio RNA 94.2 FM; Toliara: R

:FOIBE FEON'NY FILAZANTSARA AMPANDRANA-ANTANANARIVO
• Lot II-V 72 Bis Bel Air Ampandrana

Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49606