"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

Toriteny

Action Ajouter

Titre(Fr)
Titre(Mg)
Date
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

Fampidirana
Ao amin'ny Blog ( filazantsaramada.wordpress.com ) sy ny Facebook (Feon'ny Filazantsara) dia misy Toriteny mivoaka isan-kerin'andro.

Ireto ireo toriteny mivoaka isam-bolana:

Oktobra (2018)
May (2018)
Jolay 2015
Jona

Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49610