"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

Literatiora krisitiana

Action Ajouter

Image
Titre(Fr)
Titre(Mg)
Date
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

Literatiora Kristiana (Janoary 2016)

Mitaiza sy mampiorina ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo

Misy hatrany ireo olona izay mandalo eto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara (FF) na ireo mpianatra mandalina ny Soratra Masina amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no liana amin’ny famakiana ireo Boky Literatiora Kristiana. Ny fikendren’ny FF amin’ny famokarana sy fampielezana ireo boky ireo moa dia ny hahafahana mampita amin’ireo mpamaky ny hafatry ny Baiboly ho fitaizana sy ho fampiorenana hatrany ny finoana an’i Jesosy ary koa ho fanampiana azy ny amin’ny fiatrehana ireo olana maro isan-karazany. Anisan’ireo tonga mamaky ireo boky eto amin’ny Foibe isa-potoana I Toky, ka tamin’izao nanoratanay izao dia nahaliana azy tokoa ny boky mitondra ny lohateny: “Le nouvel âge vous trompe”, “La finalité du monde” ary “La souffrance”. Nanambara moa izy fa dia ilainy tokoa ny famakiana ny boky vokarin’ny FF, amin’ny maha tanora azy dia tena manampy sy mampahery azy tsy ho tratry ny fampianaran-diso ary koa ny fiatrehana ireo fakam-panahy maro samihafa izy ireny.

Ny Feon'ny Filazantsara (FF) dia manolotra anao bokikely maro karazana ao amin'ny sokajy "Literatiora Kristiana".
Ny boky tsirairay dia mamelabelatra lohahevitra manokana izay hitarihana ny mpamaky hitodika any amin'Andriamanitra, Ilay Mpahary sy Mpamonjy azy.
Nokendrena hanampy ny mpamaky hiatrika am-pahombiazana ny toe-javatra sarotra sy ny olana eo amin'ny fiainana kristiana.

Misy ireo boky/trakitra izay novokarin'ny FF teto an-toerana, toy ny:
1. Bokikely "Ny Batisa" izay nosoratan'ny Pastora RAKOTOARIVONY Stéphenson: Manambara ny maha-ivon'ny fampianarana Kristiana ny Batisa.
2. Trakitra "Ataonao ho iza moa Andriamanitra?" izay natao ho fampitaovana ny Fiangonana, ampiasain'ireo mpanantanteraka ny Tafika Masina, ka zaraina ho an'ny olona.

Misy ireo bokikely avy any ivelany:
1- Loha-teny mihoatra ny 50 no azo atolotra anao, amin'ny fiteny Anglisy sy Frantsay. Ny fikendrena amin'izany fitaovana izany dia ny hitaona sy hampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra sy hitarika azy ireo ho liana hamaky ny Soratra Masina (Baiboly) ary hitaiza sy hampiorina amin'ny Finoana Kristiana
2- Karazana maro samihafa no ho hitanao ao, toy ny Fijoroana vavolombelona (fiainana andavanandro), Fampianarana mifandraika amin'ny lafim-piainana andavanandro samihafa no sady mivantana, tarafina amin'izay ambaran'ny Soratra Masina (Baiboly), Famakafakana ny finoana (miainga amin'ny lohahevitra).

Fomba hahazoana ireo Literatiora kristiana.
1. Azonao atao ny mividy.
2. Azonao atao koa ny mamaky izany eto amin'ny Foiben'ny Feon'ny Filazantsara.
3. Azo omena maimaim-poana koa anefa ireo literatiora kristiana ireo amin'ny alalan'ny fananganana na fampitaovana "bibliothèque" ho an'ireo Sekoly, Fikambanana, Fiangonana mpiara-miasa (na sampana ao aminy) amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ataony eo an-toerana. Misy dinika manokana mialoha hatao miaraka amin'ireo tompon'andraikitra, hametrahana fiaraha-miasa matotra.

Raha mila fanampim-panazavàna ianao dia manatòna mivantana ao amin'ny foiben'ny Feon'ny Filazantsara na miantso an-tariby na koa manoràta mivantana aty aminay.

Literatiora amin'ny fiteny anglisy
1) Overcoming a Painful Children
2) Lasting Promises
3) Talking with God
4) Making the Right choices
5) Why Do bad things happen?
6) So you Prayed for Miracle
7) And The Lord Appointed you!
8) Allow, Alive, Fulfilled!
9) How to know what's right ... and do it!
10) Now you're Talking.
11) Divorce
12) The Gift Forgiveness is For you.
13) And other helpful ways. To manage anger.
14) Surviving Breast Cancer.
15) Prayers and Thoughts For Caregivers.
16) Get a grip!
17) The Purpose of living The Purpose of dying
18) Surviving a loved one's suicide
19) Out of Shadows
20) Break Free
21) Saving for the Futur
22) Divorce recovery
23) How to forgive and forget
24) Take hearth in your grief
25) Healthy from the suicide out
26) World Religions
27) Prayer Booklet
28) Mediums Magic and Moonbeams
29) Pornography and the Search for Intimacy
30) Coping With Cancer.
31) Saving for the future
32) Taking control
33) Alzheisner's: Facing the loss of a lifetime
34) Who is Jesus?
35) Raising your children
36) A Matter of Time
37) Time to reflect
38) From Stressed-out to in-control
39) The Gift Forgiveness is For you
40) Your Place in God's Plan
41) Has God abandoned me?
42) Glad Tiding
43) Talking openly with kids
44) Life's Together
45) Renew the RO MANCE in your MARRIAGE
46) For Better...For Worse
47) Little Shepherded
48) The Truth about Angels
49) Stress

Literatiora amin'ny fiteny frantsay
1) Et Dieu envoya un ver
2) Mythes, Pièges, L'ARGENT, Révélations, Possibilités
3) Que penser de la Réincarnation?
4) Prenez courage dans votre Deuil
5) La Dépression
6) Guide d'intercession 2003
7) Des nouvelles ... de Bonnes Nouvelles
8) La solitude
9) La vérité sur les Anges
10) Comment venir en aide aux drogués
11) Le stress
12) Le carème
13) La Finalité
14) La Soufrance
15) Pardonner et oublier
16) Le Nouvel Age
17) Pourquoi tous ces malheurs
18) Chaque jour, je prie
19) Jeune, je prie
20) Malade, je prie
21) Revêtons de Christ
22) Pourquoi la vie ? Pourqoui la mort ?
23) Réflexion d'un détenu
24) La vraie vie
25) Vieillir
26) Dieu a tant aimé le monde


Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49609