"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."


Fandaharana amin'ny radio

Action Ajouter

Titre(Fr)
Titre(Mg)
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)
Lien
Type

Action Modifier et Supprimer

Fandaharana mitondra ny lohateny hoe «Henoy ny feony» : Fanehoan-kevitra mikasika lohateny samihafa, tarafina amin'izay ambaran'ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora.

ANTANANARIVO
Radio ACEEM - 103.4 FM
Sabotsy amin'ny 06.30 maraina
Famerenana: Alatsinainy amin'ny 08.05 alina

ANTANANARIVO
Radio Teny Fiainana (RTF) - 91.2 FM
Alatsinainy amin'ny 08.00 alina
Famerenana: Zoma amin'ny 08.05 alina

ANTANANARIVO
ACEEM Radio - 103.4 FM
Sabotsy: 6.30 maraina
Famerenana: Alatsinainy 8.05 alina

ANTANANARIVO
RADIO TENY FIAINANA - 91.2 FM
Alatsinainy: 8.00 alina
Famerenana: Zoma 8.05 alina

ANTSIRABE
Radio feon'ny Mpitily - 92 FM
Sabotsy: 9.30 alina
Famerenana: Alatsinainy 5.30 hariva

TOLIARA
Radio Université (RU) - 91.4 FM
Alarobia: 5.30 hariva
Famerenana: Sabotsy amin'ny 5.30 hariva

MAHAJANGA
Radio FAHAZAvaNA Mahajanga - 86.6 FM
Alatsinainy: 10.00 maraina
Famerenana: Sabatsy amin'ny 10.00 maraina

TOAMASINA
Radio Ny Antsika (RNA) - 94.2 FM
Alahady amin'ny 07.00 alina

Ireo Lohahevitra efa nandeha tamin’ny fandaharana azonao henoina :

ANTSAMPANAHY    
 
   
 
   
 
Ny Homamiadana    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Ny Karemy    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
TSIPI-PANOHIZANA    
 
TSIPI-PANOHIZANA    
 
   
 
   
 
   
 
Ny homamiadana    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Tsipi-panohizana    
 
Ny Fitiavan'Andriamanitra - Ny Fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny mino noho ny asan'ny Fanahy Masina.    
 
   
 
   
 
   
 
Ny herisetra    
 
   
 
   
 
   
 
Ny fitiavam-bola    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Ny Epifania    
 
   
 
Ny Krismasy    
 
   
 
Ny Advento    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Ny Fahamasinana    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
.    
 
TOAMASINA
Radio Ny Antsika (RNA) - 94.2 FM
Alahady amin'ny 07.00 alina
   
 
ANTANANARIVO
Radio Teny Fiainana (RTF) - 91.2 FM
Alatsinainy amin'ny 08.00 alina
Famerenana: Zoma amin'ny 08.05 alina
   
 
Fomba hahazoana ny horonan-tsarimihetsika
 • 1. Azonao atao ny mividy : horonan-tsarimihetsika (VCD/DVD).
 • 2. Azonao atao koa ny manofa : horonantsary iray : 600 Ariary (fe-potoana : iray herinandro).
 • 3. Mety azo ampiasaina maimaimpoana koa anefa ireo horonan-tsarimihetsika ireo raha toa ka Sekoly, Fikambanana, Fiangonana mpiara-miasa (na sampana ao aminy) amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ataony, ka hanatanterahany "Film-Débat". Misy dinika manokana mialoha hatao miaraka @ ireo tompon'andraikitra, hametrahana fiaraha-miasa matotra.

 • Raha mila fanampim-panazavàna ianao dia manatòna mivantana ao @ foiben-toeran'ny Feon'ny Filazantsara na miantso an-tariby na koa manoràta mivantana aty aminay.
   
 
 • Ny Feon'ny Filazantsara dia manana horonan-tsarimihetsika kristiana maromaro, izay azon'ireo mpitory ny Filazantsara ampiasaina, mba hampahomby bebe kokoa hatrany, eo amin'ny sehatra samihafa izay misy azy ireo, ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ilofosany.
 • Azon'ny olona tsirairay na fianakaviana izay liana amin'izany ampiasaina ho azy manokana na eo amin'ny sehatry ny tokantrano koa anefa ireo fitaovana ireo.
 • Lohateny miisa 10 no misy amin'izao; tantara maneho trangam-piainana amin'ny andavanandro no hita amin'ireo horonan-tsarimihetsika ireo, toy ny manodidina ny fetin'ny Krismasy, ny Paska, ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fiatrehana fotoan-tsarotra manokana eo amin'ny fiainana (aretina, sns...), ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny maro hafa.
 • Ny fikendrena amin'izany dia ny hampieritreritra izay mijery ireo horonantsary ireo, indrindra ireo izay mety ho efa nandalo ny trangam-piainana mitovitovy amin'izay tantarain'ny horonan-tsarimihetsika ny hampahafantatra azy ireo fa matetika dia misy hafatra tian'Andriamanitra entina ho azy eo amin'ny toe-javatra samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainany, ka hahatsapany ny halehiben'ny Fitiavan'Andriamanitra azy.
 • Ankoatr'izany dia azonao ampiasaina ho fampiorenam-pinoana ihany koa ireo horonan-tsarimihetsika ireo; afaka hanampy sy hitarika anao tokoa ireo hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny trangam-piainana izay mety hatrehinao, indraindray manahirana sy mavesatra. Tarafina amin'izay ambaran'ny Baiboly izany rehetra izany.
 • Tsara ny manamarika fa mbola amin'ny fiteny Frantsay ny ankabeazan'ireo horonan-tsarimihetsika ireo. Telo (3) no efa voadika amin'ny fiteny Malagasy amin'izao fotoana izao: "L'inconnu na Ilay olon-tsy fantatra ", "Chaque moment est un cadeau na Ny isan'andro iainantsika dia fanomezana", "Le petit berger na Ilay mpiandry ondry kely". Hiezaka ny handika miandalana amin'ny fiteny Malagasy ireo sisa hafa ny Feon'ny Filazantsara.
 • Endrika VCD na DVD no isehoan'ireo fitaovana ireo.
   
 
ANTANANARIVO
RADIO ACEEM FM 103.4
Sabotsy amin'ny 06.30 maraina
Famerenana : Alatsinainy amin'ny 08.05 alina
   
 
« Henoy ny feony » Fanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa, tarafina amin'izay ambaran'ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora.    
 
jlksajdlkj ljklasjdlkj    
 

Manasa anao hisoratra anarana mba ho afaka hihaino ireo horonam-peo maro be. Tsindrio eto


Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49606