"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

FIFANDRAISANA

Adiresy:
Lot II-V 72 bis Bel'Air Ampandrana
BP 3111 - 101 Antananarivo

Laharana antso:
(+261) 020 22 210 42
(+261) 032 54 635 53
(+261) 033 15 635 53
(+261) 034 20 635 53

Internet:
Facebook:Feon'ny Filazantsara
Blog(EN):lhmmadagascar.wordpress.com
Blog(MG):filazantsaramada.wordpress.com
E-Mail:lhmmad@orange.mg

Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49606